बॅटरी

वीज जाण्याची चिंता का करी ???
असता घरी प्रॉम्प्ट इन्व्हर्टर बॅटरी


Fast Charge

Energy Saving

Corrosion Resistance

High Weight

वेगाने बॅटरी रिचार्जे करण्याची क्षमता
अँपिअर तास वॅट तास क्षमता
कमीत कमी मेन्टेनन्स खर्च
दुपटीपेक्षा जास्त लाइफ
इतर बॅटरीपेक्षा जास्त वजन
गंजरोधक टेकनॉलॉजिमुळे मेन्टेनन्स नाही
बॅटरी अँपिअर रेंज १००ए.एच ते २००ए.एच .पर्यंत

SUPPORT